AUKSJON på KLETT

Til salgs

Sted:
Leinstrand

Tors 22.10 kl 16.30. Visn kl 14. Onsd 17- 20. Kunst, møbler, innbo, B. Langeland gulvur m.m.m. Se trondelagauksjon.no/ facebook Auksjoner på Klett. Anderssen og Tr.lag auksjon


Kontakt annonsør:
Telefon:
91379846
AnnonseID:
829688Saker og ting